U bent hier: CTO - organisatie Start
Untitled Document

Over het Centrum voor Taal en Onderwijs

Wat willen we bereiken?

De missie

Voor het CTO telt elke leerling, elke taalleerder.
Het CTO wil er mee voor zorgen dat het Vlaamse taalonderwijs voor iedereen werkt, ook voor hen die sociaal kwetsbaar zijn.
Het CTO wil daarom, samen met alle andere betrokkenen, timmeren aan de kwaliteit van het taalonderwijs en het taalbeleid van alle onderwijsinstellingen in Vlaanderen.


 

Wie zijn we?

Het CTO

Het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) is hèt Vlaamse expertisecentrum voor taalonderwijs.

Het biedt ondersteuning rond diverse aspecten, onder andere:

 • taalvaardigheidsonderwijs Nederlands,
 • omgaan met meertaligheid in het onderwijs,
 • NT2-onderwijs aan anderstaligen,
 • taalbeleid,
 • taal in de niet-taalvakken,
 • taakgericht taalonderwijs,
 • evaluatie van taalontwikkeling.

Het CTO is verbonden aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven. Door de integratie van:

 • onderzoek
 • ontwikkeling van didactisch materiaal,
 • coaching en nascholing,
staat het CTO met twee voeten in het Vlaamse onderzoeks- en onderwijsveld en heeft het internationale uitstraling in het domein 'Task Based Language Teaching' (TBLT).


Contactinfo


Privacyregeling

 

Wat doen we?

 

Projecten

Het CTO (°1990) voert reeds gedurende meer dan 20 jaar projecten uit voor diverse opdrachtgevers en in samenwerking met belangrijke partners in het Vlaamse en internationale onderwijsveld:

 • het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap
 • de Nederlandse Taalunie
 • de VDAB
 • onderwijsbegeleidingsdiensten (OVSG, OVB, VBB, VGC, OCB, VOCVO, onderwijskoepels, …)
 • steden en gemeenten
 • kinderopvang-initiatieven
 • scholen
 • lerarenopleidingen
 • centra voor volwassenenonderwijs
 • verenigingen
 • bedrijven en organisaties
 • ...

Internationale netwerken

 • TBLT
 • ALTE via CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal)

Meer weten? Ga naar de projectdatabank voor concrete voorbeelden.