U bent hier: CTO - hoger PUBLICATIES

Publicaties over het hoger onderwijs

Andere publicaties

Zie ook de publicatieoverzichten voor andere onderwijsniveaus:

  1. Voorschoolse taalstimulering
  2. kleuteronderwijs
  3. Lager onderwijs
  4. Secundair onderwijs
  5. Anderstalige nieuwkomers
  6. Volwassenenonderwijs

Hieronder vindt u een overzicht van publicaties van het CTO over het hoger onderwijs. Opgelet, dit overzicht bevat geen materialen, deze zijn te vinden onder de tab 'Materiaal'.

(Zie daarnaast ook het overzicht met algemene publicaties, die geen betrekking hebben op een specifiek onderwijsniveau.)


Opmerking: De artikels gemarkeerd met dit icoontje zijn verschenen in de Nieuwsbrief voor Taal en Onderwijs. Deze artikels belichten taal- en onderwijsthema's voor een breed publiek.


Didactiek

Frijns, C., L. Verheyden m.m.v. P. Litjens (2013)
Beroepsgericht voorbereid op het beroepsgericht onderwijs? Onderzoek naar taalbeleid, taalonderwijs en taaldidactiek in specifieke en geïntegreerde lerarenopleidingen (Nederlands - PAV, Elektriciteit - Mechanica, Haartooi - Bio-esthetiek) in Vlaanderen (PDF-document)
Leuven/Amsterdam: CTO - ITTA
» dit is een publicatie naar aanleiding van het project Onderzoek Nederlands in Beroepsgericht Onderwijs

Frijns, C., P. Litjens & L. Verheyden (2013)
Onderzoek Nederlands in het Beroepsgericht Onderwijs. Eindrapport.
Leuven/Amsterdam: CTO/ITTA
» dit is een publicatie naar aanleiding van het project Onderzoek Nederlands in Beroepsgericht Onderwijs

Frijns, C., P. Litjens & L. Verheyden (2013)
Vakdocenten en taal in het beroepsonderwijs. Onderzoek naar competentieontwikkeling in de lerarenopleiding. (PDF-document)
Zevenentwintigste Conferentie Onderwijs Nederlands. Utrecht, 29-30 November 2013.
» dit is een publicatie naar aanleiding van het project Onderzoek Nederlands in Beroepsgericht Onderwijs

Verheyden, L. (2012)
Taalontwikkelend lesgeven in het Hoger Onderwijs. Een "in team" verhaal. (PDF-document)
In: Nieuwsbrief Taal & Onderwijs, jrg. 4, nr. 14


Van den Branden, K. (2009)
Training teachers: Task-based as well?
K. Van den Branden, M. Bygate & J.M. Norris (Eds.), Task-Based Language Teaching. A reader. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, p. 401-429

Van Gorp, K. (2008)
Schrijftaken in de lerarenopleiding (Ingeboekt).
In: Vonk, jrg. 37, nr. 5, p. 21-22

Recensie van B. Van der Leeuw, 2006: Schrijftaken in de lerarenopleiding. Een etnografie van onderwijsvernieuwing. Heeswijk-Dinther: Esstede.Van den Branden, K. (2006)
Teacher training: task-based as well?
K. Van den Branden (ed.), Task-based language education: from theory to practice, Cambridge Applied Linguistics Series. Cambridge: Cambridge University Press, p. 1-16


Paus, H., Rymenans, R. & K. Van Gorp (2005)
Dertien doelen in een dozijn. Een referentiekader voor taalcompetenties van leraren.
André Mottart (red.), Retoriek en praktijk van het moedertaalonderwijs. Een selectie uit de 18de Conferentie Het Schoolvak Nederlands. Gent: Academia Press, p. 123-138

Verheyden, L. (2004)
Voorbereide mondelinge presentaties in de lerarenopleiding. Een kijkwijzer voor opleiders. (PDF-document)
In: Vonk, jrg. 34, nr. 2, p. 21-33

Dit artikel schetst hoe de mondelinge competentie 'een presentatie houden' vakoverschrijdend begeleid en beoordeeld kan worden.Van Gorp, K. & K. Van den Branden (2003)
Hoe vernieuwend denken studenten in de lerarenopleiding over taalonderwijs? Een onderzoek naar de percepties van eerstejaars- en derdejaarsstudenten kleuteronderwijs en lager onderwijs op het vlak van taalvaardigheidsonderwijs.
Naar meer gelijke kansen in en door onderwijs. Studiedag georganiseerd door het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek (VFO). Gent, 24 oktober 2003, (cd-rom)

Deze tekst schetst de beginsituatie in de Vlaamse hogescholen wat TVO-competenties betreft en brengt de percepties over taalonderwijs bij eerste- en laatstejaarsstudenten aan de lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs in kaart.Van den Branden, K., Linsen, B. (2001)
Mijn leraar spreekt Chinees. Taal in het hoger onderwijs (PDF-document)
Communicatie met studenten. Beleidsmatige en praktijkgerichte ervaringen en reflecties (H-ogelijn Cahiers 3/1). Leuven: Acco, p. 113-130


Digitale geletterdheid

Frijns, C. (2012)
Wie durft er over de (hoge)schoolmuur te kijken? Hogeschoolstudenten leren communicatie af te stemmen op leken (PDF-document)
In: Nieuwsbrief Taal & Onderwijs, jrg. 3, nr. 13
» dit is een publicatie naar aanleiding van het project Communicatief vaardig in de 21e eeuw: strategisch en professioneel communiceren met woord en beeldGeletterdheid

Lievens, J., C. Frijns (2013)
Bee-Com a 21st century communicator. A didactic toolkit for user-centered communication design in higher education.
In: REM - Research on Education and Media, jrg. 5, nr. 1, p. 119-131
» dit is een publicatie naar aanleiding van het project Communicatief vaardig in de 21e eeuw: strategisch en professioneel communiceren met woord en beeld

Sterckx, M. (2012)
Mooi De nieuwe editie van Luisterogen (PDF-document)
In: Nieuwsbrief Taal & Onderwijs, jrg. 2, nr. 12


Bogaert, N. & L. Verheyden (2011)
Gelaarsd, gespoord en geletterd voor doorstroming naar het hoger onderwijs.
In: Vonk, jrg. 40, nr. 4, p. 61-74
» dit is een publicatie naar aanleiding van het project Gelaarsd, gespoord en geletterd. De ontwikkeling van academische geletterdheid in graad 3 ASO en TSO

Bogaert, N. & L. Verheyden (2010)
Gelaarsd, gespoord en geletterd voor doorstroming naar het hoger onderwijs.
S. Vanhooren & A. Mottart (Red.), Vierentwintigste Conferentie. Het schoolvak Nederlands. Gent: Academia Press, p. 306-308
» dit is een publicatie naar aanleiding van het project Gelaarsd, gespoord en geletterd. De ontwikkeling van academische geletterdheid in graad 3 ASO en TSO

Van den Branden, K., Linsen, B. (2001)
Mijn leraar spreekt Chinees. Taal in het hoger onderwijs (PDF-document)
Communicatie met studenten. Beleidsmatige en praktijkgerichte ervaringen en reflecties (H-ogelijn Cahiers 3/1). Leuven: Acco, p. 113-130


Innovatie en implementatie

Frijns, C. (2015)
Slide to unlock new opportunities for feedback. The potential of the tablet for teacher training.
C. Frijns, INTED2015 Proceedings 9th International Technology, Education and Development Conference 2015. Madrid: Iated, p.3402-3407
» dit is een publicatie naar aanleiding van het project Touch Teach Learn. Handvatten en scenario's om de tablet pc te ontgrendelen voor het hoger onderwijs.//Touch2Learn

Van Daele, T., Frijns, C., & J. Lievens (2015)
Using technology for interaction and involvement in large enrollment courses: Perceived effects and attitudes.
T. Van Daele, C. Frijns & J. Lievens, INTED2015 Proceedings 9th International Technology, Education and Development Conference 2015. Madrid:Iated, p. 3344-3348
» dit is een publicatie naar aanleiding van het project Touch Teach Learn. Handvatten en scenario's om de tablet pc te ontgrendelen voor het hoger onderwijs.//Touch2Learn

Lievens, J. & T. Van Daele (2015)
Touch Teach Learn. Unlocking the potential of touch enabled mobile devices for higher education.
INTED2015 Proceedings 9th International Technology, Education and Development Conference. International Technology, Education and Development Conference.
» dit is een publicatie naar aanleiding van het project Touch Teach Learn. Handvatten en scenario's om de tablet pc te ontgrendelen voor het hoger onderwijs.//Touch2Learn

Verheyden, L. (2012)
(Praktijkgericht) Onderzoek & Innovatie (in de DLO-leergemeenschap)
Leuven: DLO KHLeuven


Interactie

Frijns, C. (2015)
Slide to unlock new opportunities for feedback. The potential of the tablet for teacher training.
C. Frijns, INTED2015 Proceedings 9th International Technology, Education and Development Conference 2015. Madrid: Iated, p.3402-3407
» dit is een publicatie naar aanleiding van het project Touch Teach Learn. Handvatten en scenario's om de tablet pc te ontgrendelen voor het hoger onderwijs.//Touch2Learn

Van Daele, T., Frijns, C., & J. Lievens (2015)
Using technology for interaction and involvement in large enrollment courses: Perceived effects and attitudes.
T. Van Daele, C. Frijns & J. Lievens, INTED2015 Proceedings 9th International Technology, Education and Development Conference 2015. Madrid:Iated, p. 3344-3348
» dit is een publicatie naar aanleiding van het project Touch Teach Learn. Handvatten en scenario's om de tablet pc te ontgrendelen voor het hoger onderwijs.//Touch2Learn

Vanbuel, M. (2015)
How to Bee-com een goede campagnevoerder. Van doelloos naar doel(groep)gericht communiceren. (PDF-document)
In: Nieuwsbrief Taal & Onderwijs, jrg. 6, nr. 4Lesmateriaal

Lievens, J., C. Frijns (2013)
Bee-Com a 21st century communicator. A didactic toolkit for user-centered communication design in higher education.
In: REM - Research on Education and Media, jrg. 5, nr. 1, p. 119-131
» dit is een publicatie naar aanleiding van het project Communicatief vaardig in de 21e eeuw: strategisch en professioneel communiceren met woord en beeld

Frijns, C., J. Lievens, & K. Nicolay (2012)
Over de (hoge)schoolmuur kijken. Communiceren met niet-vakgenoten in het hoger onderwijs.
In: Agora. Tijdschrift vr personeel en studenten van K.H. Kempen, jrg. 3, nr. 32-33
» dit is een publicatie naar aanleiding van het project Communicatief vaardig in de 21e eeuw: strategisch en professioneel communiceren met woord en beeld


Meertaligheid

Drijkoningen, J. (2013)
Digitaal platform Nederlands leren. (PDF-document)
In: Nieuwsbrief Taal & Onderwijs, jrg. 5, nr. 19
» dit is een publicatie naar aanleiding van het project Digitaal platform Nederlands leren (NedBox)Multimedia

Drijkoningen, J. (2013)
Digitaal platform Nederlands leren. (PDF-document)
In: Nieuwsbrief Taal & Onderwijs, jrg. 5, nr. 19
» dit is een publicatie naar aanleiding van het project Digitaal platform Nederlands leren (NedBox)


Frijns, C., J. Lievens, & K. Nicolay (2012)
Over de (hoge)schoolmuur kijken. Communiceren met niet-vakgenoten in het hoger onderwijs.
In: Agora. Tijdschrift vr personeel en studenten van K.H. Kempen, jrg. 3, nr. 32-33
» dit is een publicatie naar aanleiding van het project Communicatief vaardig in de 21e eeuw: strategisch en professioneel communiceren met woord en beeld


Schrijven

Verheyden, L. (2004)
Notities.
In: Vonk, jrg. 33, nr. 4, p. 37-47

Dit artikel formuleert aandachtspunten voor lectoren en tips in verband met het maken van notities. (Download deze tips).
Taakgericht onderwijs

Frijns, C. (2014)
Wie durft de draaideur te nemen? De betekenis van taakgerichte taalvaardigheidsdidactiek voor het hoger onderwijs. (PDF-document)
Gent: Academia Press28ste Conferentie Onderwijs Nederlands: Vol. 28
» dit is een publicatie naar aanleiding van het project Touch Teach Learn. Handvatten en scenario's om de tablet pc te ontgrendelen voor het hoger onderwijs.//Touch2Learn

Van den Branden, K. (2009)
Training teachers: Task-based as well?
K. Van den Branden, M. Bygate & J.M. Norris (Eds.), Task-Based Language Teaching. A reader. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, p. 401-429

Verheyden, L. (2004)
Voorbereide mondelinge presentaties in de lerarenopleiding. Een kijkwijzer voor opleiders. (PDF-document)
In: Vonk, jrg. 34, nr. 2, p. 21-33

Dit artikel schetst hoe de mondelinge competentie 'een presentatie houden' vakoverschrijdend begeleid en beoordeeld kan worden.
Taal in de niet-taalvakken

Frijns, C., L. Verheyden m.m.v. P. Litjens (2013)
Beroepsgericht voorbereid op het beroepsgericht onderwijs? Onderzoek naar taalbeleid, taalonderwijs en taaldidactiek in specifieke en geïntegreerde lerarenopleidingen (Nederlands - PAV, Elektriciteit - Mechanica, Haartooi - Bio-esthetiek) in Vlaanderen (PDF-document)
Leuven/Amsterdam: CTO - ITTA
» dit is een publicatie naar aanleiding van het project Onderzoek Nederlands in Beroepsgericht Onderwijs

Frijns, C., P. Litjens & L. Verheyden (2013)
Onderzoek Nederlands in het Beroepsgericht Onderwijs. Eindrapport.
Leuven/Amsterdam: CTO/ITTA
» dit is een publicatie naar aanleiding van het project Onderzoek Nederlands in Beroepsgericht Onderwijs

Frijns, C., P. Litjens & L. Verheyden (2013)
Vakdocenten en taal in het beroepsonderwijs. Onderzoek naar competentieontwikkeling in de lerarenopleiding. (PDF-document)
Zevenentwintigste Conferentie Onderwijs Nederlands. Utrecht, 29-30 November 2013.
» dit is een publicatie naar aanleiding van het project Onderzoek Nederlands in Beroepsgericht Onderwijs

Loman, J. (2013)
Iedereen Taalklaar. Taalontwikkelend lesgeven integreren in de opleiding kleuteronderwijs moet zorgen voor ‘taalklare’ kleuters (PDF-document)
In: Nieuwsbrief Taal & Onderwijs, jrg. 5, nr. 19
» dit is een publicatie naar aanleiding van het project Iedereen Taalklaar

Verheyden, L. (2012)
Taalontwikkelend lesgeven in het Hoger Onderwijs. Een "in team" verhaal. (PDF-document)
In: Nieuwsbrief Taal & Onderwijs, jrg. 4, nr. 14Taalbeleid

Frijns, C., L. Verheyden m.m.v. P. Litjens (2013)
Beroepsgericht voorbereid op het beroepsgericht onderwijs? Onderzoek naar taalbeleid, taalonderwijs en taaldidactiek in specifieke en geïntegreerde lerarenopleidingen (Nederlands - PAV, Elektriciteit - Mechanica, Haartooi - Bio-esthetiek) in Vlaanderen (PDF-document)
Leuven/Amsterdam: CTO - ITTA
» dit is een publicatie naar aanleiding van het project Onderzoek Nederlands in Beroepsgericht Onderwijs

Frijns, C., P. Litjens & L. Verheyden (2013)
Vakdocenten en taal in het beroepsonderwijs. Onderzoek naar competentieontwikkeling in de lerarenopleiding. (PDF-document)
Zevenentwintigste Conferentie Onderwijs Nederlands. Utrecht, 29-30 November 2013.
» dit is een publicatie naar aanleiding van het project Onderzoek Nederlands in Beroepsgericht Onderwijs

Goossens, G. (2011)
Opleiding Expert Taalbeleid. De vertaalslag van theorie naar praktijk. (PDF-document)
In: Nieuwsbrief Taal & Onderwijs, jrg. 1, nr. 6


Bogaert, N. (2010)
Instaptoetsen volgens de regels van de kunst.
D. Van Hoyweghen (Red.), Naar taalkrachtige lerarenopleidingen. Bouwstenen voor Taalbeleid. Mechelen: Plantyn, p. 73-86

Verheyden, L. (2010)
Wijzer kijken met kijkwijzers. Over een tussentijds product van taalbeleid.
D. Van Hoyweghen (Red.), Naar taalkrachtige lerarenopleidingen. Bouwstenen voor taalbeleid. Mechelen: Plantyn, p. 201-224

Jeurissen, R., E. Quanten, H. Van den Bossche & L. Verheyden (2010)
Mol, uil of libel... drie stadia in een taalbeleidsproces.
D. Van Hoyweghen (Red.), Naar taalkrachtige lerarenopleidingen. Bouwstenen voor taalbeleid. Mechelen: Plantyn, p. 129-170

Van Gorp, K. & L. Verheyden (2005)
Taalbeleid in de lerarenopleiding: van praktijk naar theorie en terug.
André Mottart (red.), Retoriek en praktijk van het moedertaalonderwijs. Een selectie uit de 18de Conferentie Het Schoolvak Nederlands. Gent: Academia Press, p. 175-186

Verheyden, L. & K. Van Gorp (2003)
Taalbeleid in de lerarenopleiding. Een visietekst.
In: Nieuwsbrief Taal voor Opleiders en Begeleiders, jrg. 2, nr. 3, p. 30-37

In deze publicatie worden het procesmatige luik en het inhoudelijke luik van taalbeleid toegelicht.Van den Branden, K. ()
Krijtlijnen voor duurzaam onderwijs.
In: Impuls, jrg. 42, nr. 1, p. 4-12


Taalstimulering

Loman, J. (2013)
Iedereen Taalklaar. Taalontwikkelend lesgeven integreren in de opleiding kleuteronderwijs moet zorgen voor ‘taalklare’ kleuters (PDF-document)
In: Nieuwsbrief Taal & Onderwijs, jrg. 5, nr. 19
» dit is een publicatie naar aanleiding van het project Iedereen Taalklaar


Toetsing en evaluatie

Deygers, B., K. Van Gorp & K. Van den Branden (2017)
Assessing high-stakes assumptions A longitudinal mixed-methods study of university entrance language tests, and of the policy that relies on them.
: Acco

Proefschrift ingediend tot het behalen van de graad van Doctor in de Taalkunde.Deygers, B. & K. Van Gorp (2013)
The influence of the CEFR on rating scale design.

Bogaert, N. (2010)
Instaptoetsen volgens de regels van de kunst.
D. Van Hoyweghen (Red.), Naar taalkrachtige lerarenopleidingen. Bouwstenen voor Taalbeleid. Mechelen: Plantyn, p. 73-86

Deygers, B. & S. Kanobana (2010)
Taaltoetsen. Waarom, wat en hoe?
Leuven: Acco


Vorming en coaching

Vanbuel, M. (2015)
How to Bee-com een goede campagnevoerder. Van doelloos naar doel(groep)gericht communiceren. (PDF-document)
In: Nieuwsbrief Taal & Onderwijs, jrg. 6, nr. 4


Frijns, C., P. Litjens & L. Verheyden (2013)
Onderzoek Nederlands in het Beroepsgericht Onderwijs. Eindrapport.
Leuven/Amsterdam: CTO/ITTA
» dit is een publicatie naar aanleiding van het project Onderzoek Nederlands in Beroepsgericht Onderwijs

Paus, H., Rymenans, R. & K. Van Gorp (2005)
Dertien doelen in een dozijn. Een referentiekader voor taalcompetenties van leraren.
André Mottart (red.), Retoriek en praktijk van het moedertaalonderwijs. Een selectie uit de 18de Conferentie Het Schoolvak Nederlands. Gent: Academia Press, p. 123-138